Europas største producent af vildtfoder

Billedet viser en af Garant`s foderfabrikker


Garant GmbH er Østrigs største producent af foder til landbruget men laver desuden foder til både heste fisk og hjortevildt.
Østrig har en af Europas største bestande af hjortevildt,og for at kunne opretholde den bestand,
med de geografiske og klimatiske forhold som forefindes i landet, har det igennem mange år været stærk tradition for at fodre vildtet.

I dag er Garant GmbH den største og førende inden for vildtfodring i Europa.
 
Uddrag af Garant GmbH virksomheds filosofi
 
Innovation er en vigtig del af Garants virksomhedsfilosofi. Kombinationen af traditionel og velfunderet viden om flora og fauna,
anvendelsen af de nyeste videnskabelige resultater, og brugen af moderne teknologi præger Garants særlige strategi.
Garant har altid været en pionervirksomhed, hvad foderkvalitet angår:
Ved anvendelse af moderne produktionsteknologi (expander, extruder og hydrotermiske anlæg) gøres foderet fordøjeligt,
det renses og dermed forbedres kvaliteten. 
Udover at foderblandingerne løbende optimeres, forbedres også produktionsfaciliteterne løbende.
Årligt investerer Garant millioner på renovering, modernisering og udvidelse af fabrikkerne.
Her spiller tanken om miljø og bæredygtighed en stor rolle.
Effektive skibslosningsterminaler gør leveringen af råvarer med skib lukrative, det sparer brændstof og reducerer CO2-udledningen markant.
Siden starten i 1954 og med sammenlægningen af ​​det oprindelige andelsselskab til kornforædling
under navnet "Garant Qualitätsfutter" for 25 år siden, er både produktionsmængden og produktsortimentet udvidet betydeligt.
Samtidig har den europæiske landbrugsstruktur forandret sig radikalt i den periode.
Garant møder disse krav med gennemsigtighed og ærlig omtanke for produktionen samt intensiv produktudvikling og kvalitetssikring.
For at finde nye løsninger og for at kunne garantere de eksisterende produkters kvalitet og sikkerhed,
har sit eget laboratorium.
Den interne forskningsafdeling samt samarbejdet med "Universität für Bodenkultur"
og forskningsnetværket Intercoop sørger for løbende fremskridt og sikrer,
at Garant er førende indenfor blandingsfodersektoren.
 

[, ]