Fodring af korn - årsag til bidskader ?

 
 
Bidskader / forkert fodring
Hvis du har egen skov, eller producere juletræer kan du trække foderet - foderautomater fra som en omkostning.

 

Man Behøver ikke fodre hjortevildt i Danmark , men hvis du gør det så gør det rigtigt.

Mangel på foderblandinger lavet specielt til hjortevildt, har ført til at vildtet får foder som er udviklet til højdtydende husdyr.
Ansvarsbevidste jægere vil gerne have svar på, hvilke foderkomponenter, der er godt for vildtet i hvilket stadie,
og hvad der er mindre egnet.
Dette krav førte til udviklingen af konceptet til  Vildtfodrings Trophys foderblandinger.
Vore blandinger sikre at hjortevildtet ikke er afhængig af mængden og kvalitet af deres naturlige føde,

men tilføres de nødvendige mineraler og vitaminerr, samt stor andel af fibre som sikre en god fordøjelse.
Hjortevildtet dækker 75-80 % af sit næringsbehov fra oktober til april i det naturlige miljø.( afhængig af vejret )
De resterende 20-25 % skal suppleres i den rigtige sammensætning og tilpasses vildtet.
Forkert fodring har  ført til meget store skader på skovkulturer,
fordi fejlfodring i  fører til flere bidskader på træerne.
Den generelt meget populære fodring i foderautomater med majs, havre, ærter, byg osv. fører til et overskud af fosfor
og mangel på calcium (se tabel 1). Man har i jægerkredse i årtier diskuteret fordele og ulemper af en sådan "husdyrration".

Mineralindhold i diverse foderstoffer
1 kg foder                            Calcium        Fosfor           Magnesium   Natrium
Majs                                    0,40 g            2,80 g            1,00 g            0,18 g
Byg                                     0,60 g            3,50 g            1,10 g            0,24 g
Havre                                  1,00 g            3,30 g            1,10 g            0,19 g
Rug                                     0,40 g            3,30 g            1,00 g            0,12 g
Hvede                                 0,50 g            3,40 g            1,20 g            0,14 g
Sesam                                21.00 g          13.00 g          7,60 g            0,24 g
Roer                                    0,30 g            0,60 g            0,40 g            0,14 g
 
 
Men hvordan står det til med bidskader på træer i skoven eller jagtdistriktet? Tabel 2 viser tydeligt,
at de mest populære træer med bidskader , er rige på calcium og fattige på fosfor.
Hvis man tilbyder hjortevildtet calciumfattigt foder, vil det naturligt søge at udligne dette i træerne.
 
Populære træer med bidskader
1 kg træ/blade                     Calcium        Fosfor
Hyld                                     2,80 g            0,20 g
Bøg                                     4,20 g            0,81 g
Ahorn                                  4,90 g            0,52 g
Eg                                       4,80 g            0,80 g
Fyr                                      3,90 g            0,33 g
Lind                                     6,90 g            0,47 g
Birk                                     2,70 g            0,20 g
Pil                                        6,40 g            0,20 g
Poppel                                4,00 g            0,20 g
 
I Trophys forsøgshegn og i særlige forsøgsdistrikter har man tydeligt kunne se beviser for,
at når der alene fodres med hø og korn, så stiger bidskaderne markant.
i forhold til når der fodres med Trophy foderblandinger.
Derudover kan hjortevildtet kun fordøje ca. 30 % af kornet,
mens det kan fordøje op til 75 % af det ekspanderede Trophy vildtfoder.

Med den rigtige Trophy foderblanding kan bidskader stort set undgås og samtidig forbedres vildt- og trofævægten.  
 


 

[, ]