Forkert fodring gør råvildet syge

Aktuel status på " den fynske råvildtsyge "

 

I årene 2004 - 2007 faldt udbyttet af råvildt på Fyn til ca.det halve af niveauet i 1997 fra 4,2 til 2,2 dyr pr. 100 ha,

efter en dramatisk stigning i mængden af faldvildt.

Uagtet en stor veterinærforskningsmæssig indsats er det endnu ikke lykkedes at finde en smitsom sygdom virus eller

bakterieinfektion, der kunne være årsag til fænomenet.

En række teorier om forgiftning med kobber eller raps har været vurderet, men de undersøgelser,

der har været foretaget indtil nu, har ikke kunnet bekræfte teorierne.

Det mest markante resultat af undersøgelserne af de mange afmagrede dyr med kronisk diarre er, at de har et forhøjet

antal indvoldsparasitteraf arten Giardia, hvilket tyder på en nedsat immunforsvar. Parasitten er dog udbredt blandt

rådyr over hele landet og fører under normale omstændighedern ikke til dødsfald blandt rådyr.

På nuværende tidspunkt er der altså ikke bevis for at " sygdommen er smitsom, og derfor er det næppe korrekt at omtale

tilfælde med diarre samt dødsfald hos rådyr på Sjælland og Jylland, som at den fynske råvildtsyge har bredt sig.

 

De hyppigste årsager til symptomer med afmagring og diarre er aldersdomssvækkelse - høj parasit belastning -

vom forsuring ved forkert fodring - og sand i fordøjelsessystemet som er et resultat af forkert fodringteknik.

Alle danske jægere burde efterhånden vide, at pludselig tilgang til foder med højt indhold af protein eller

letfordøjelige kulhydrater som majs og korn, kan have alvorlig konsekvens for rådyr som kan udvikle kronisk eller akut grutforgiftning (sur vom)

Vi burde egentlig også vide at det ikke er noget god ide at fodre på jorden, øget risiko for parasitter og sand i fordøjelses-

systemet samt betændelse i mund og svæld.

Undgå at råvildttet har fri adgang til de mange fasan foderpladser. Aldrig fodre råvildt og andre hjortearter på jorden.

 

Selv om mange er af den mening at når bare råvildtet er vant til hvede og majs sker der ikke noget, men der er alligevel stor

risiko for at de på et eller andet tidspunkt udvikler kronisk grutforgiftning, som igen betyder nedsat immunforsvar og derved

større dødelighed på grund af parasitter.

 

Med lidt mere omtanke  er det muligt at reducere dødeligheden blant rådyr på grund af forkert fodring.

 

 

Undgå syge dyr ved at bruge den rigtige foderteknik ( foderautomater), brug kun foder som er lavet speciel til hjortevildt

læs meget mere om det på denne webside,

 

 

 

 

[, ]