Hvorfor mineraler

 

Hvorfor mineraltilskud?
 
Kun en tilstrækkelig forsyning af mineral- og sporstoffer sikrer kroppens mange stofskiftefunktioner,
især i forbindelse med vækst, og drægtighed.
Mineral- og sporstoffer påvirker gensidigt hinanden i organismen. De kan hæmme eller styrke hinanden.
Derfor kan en overforsyning af enkelte mineral- eller sporstoffer føre til en ensidig mangel af andre stoffer.
Det enkelte dyrs behov er et resultat af primært alder, (i vækst eller udvokset) - mælkeproduktion eller  behov for dannelse af gevir osv.)

Dagsration/gram                Calcium        Fosfor           Natrium         Magnesium
Kalv                                    5,0                 4,0                 1,0                 0,8
Smaldyr                              7,0                 5,0                 1,0                 0,8
Hind                                    13,0               9,5                 2,6                 1,6
Hind med kalv                    18,5               13,5               3,6                 2,1
Kronhjort 130 kg                 22,0               13,0               5,8                 4,5
Kronhjort 250 kg                 43,0               25,0               11,0               8,0

Kronvildts behov i gram pr dag (af: DEUTZ et al., 2009)  (Calcium, Fosfor, Natrium, Magnesium)
 
Hvilken effekt har mineral- og sporstoffer i det hele taget?

Calcium og fosfor har især betydning for knogle- og gevirdannelsen.
Calcium har også en central betydning for nervefunktionen, muskelkontraktion samt enzymaktivering.
Udover hjorte, der danner gevir, har dyr i vækst samt hind med kalv et øget behov for calcium og fosfor.
Et 5 kg tungt gevir fra en kronhjort indeholder 900 g calcium og 450 g fosfor.
Natrium har ligesom magnesium og kalium en afgørende indflydelse på nervefunktionen og muskelkontraktionen.
I forbindelse med sporstofferne er kobber, zink, mangan, jod og selen af særlig betydning.
Sporestofferne og vitaminerne opfylder mange opgaver, især som komponenter i enzymer og hjælpestoffer (aktivatorer).
 
 
Hvornår er tilskud effektive?

Da tilbuddet af næringsstoffer varierer ved den naturlige fødeoptagelse,er det en god ide,
at anvende blandinger med mineraler og vitaminer.
Det anbefales, især i områder med en kendt mangel på kobber, mangan og jod, at benytte specielle mineralstofblandinger.  
Der kan opstå en nedsat optagelse af mineral- og sporestoffer og vitaminer i forbindelse med en forsuring af vommen.
En passende foderblanding til drøvtyggeren er særlig vigtig i denne sammenhæng,
fordi en fodringsrelateret kronisk forsuring af vommen fører til massive forstyrrelser i mineralstofskiftet!
 

 .

[, ]